Realizované akce

Park Potoční - protierozní úprava cest

2. 5. 2019 | Autor: Kindlová Kamila , Ing.

V Parku Potoční (turistická trasa na Chlum ulicí U Panského dvora) byly na konci dubna letošního roku dokončeny práce na protierozní úpravě cest. Potřeba těchto úprav byla vyvolána stavem cest v exponovaných částech parku a stavebním zásahem do okrajových partií parku souvisejícím se stavbou železničního koridoru.

Z důvodu snížení eroze štěrkopískových povrchů cest v parku je doplněn odvodňovací systém cest odvodňovacími rigoly, vložením ocelových dešťových svodnic a změnou povrchu nad a pod kamenným schodištěm. Travnatými odvodňovacími rigoly v palouku nad vyhlídkou bude odváděna přívalová dešťová voda.


během stavby, 03/2019:

po:
   

Město Plzeň