Realizované akce

Opravili jsme barokní kapličku na Roudné

29. 11. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Nenápadná kaplička svatého Cyrila a Metoděje v ulici Pod Všemi svatými, která stojí vedle špýcharu na Roudné, prošla letos po více než třiceti letech větší opravou za 722 tisíc korun s DPH. Pod dohledem památkářů tak nechala naše organizace opravit další menší sakrální stavbu na území Plzně.

Stav nemovitého majetku, o který se naše organizace stará, pravidelně monitorujeme, v případě potřeby opravujeme. Omítky fasád i interiéru kaple svatého Cyrila a Metoděje na Roudné byly masivně poškozeny vlhkostí a ve špatném stavu byly také prejzy na střeše. Bylo tedy nutné památku opravit a zajistit i její blízké okolí, aby nedocházelo k dalšímu vlhnutí stavby. „Na území Plzně máme mnoho drobných památek, o které město pečuje. Opravy těchto památkově chráněných objektů jsou ale náročnější, neboť je nutné respektovat požadavky památkářů, které často zahrnují i staré, nyní již běžně nepoužívané, postupy či materiály. I v případě barokní kapličky svatého Cyrila a Metoděje na Roudné směřují veškeré navržené stavební úpravy k celkové ochraně objektu vedoucí k prodloužení a zachování jeho architektonické hodnoty a autentičnosti,“ vysvětlil technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář.

„Stavební práce započaly na jaře tohoto roku, kdy byly odstraněny vlhké omítky a část prejzové střechy, aby mohl být zjištěn aktuální stav krovu a klenby,“ uvedla Ilona Pelíšková z oddělení urbanistické zeleně naší organizace, která má rekonstrukci na starosti. Po vyschnutí zdiva byla provedena opatření zamezující pronikání vlhkosti do stavby. Poté byly vytvořeny nové povrchy v těsné blízkosti kaple vyspádované směrem od objektu. Součástí rekonstrukce byla i úprava malého prostoru vedle kapličky, kde je umístěn kamenný památník připomínající její opravu v 80. letech minulého století. Ten byl vydlážděn křemennými valouny, zbytek okolí kapličky žulovými kostkami.

Celé zdivo má nyní světle šedou barvu. Tu dostaly i dřevěné vstupní dveře. Podle dostupných historických dokumentů se jedná o jejich původní barvu. Vzhledem ke špatnému stavu dřeva mohly být při jejich rekonstrukci použity jen jejich ozdobné kazety. Kapličku s jedním barokním oválným oknem nyní zdobí vrcholový křížek na kamenném podstavci nad vchodovým obloukem.

Oprava proběhla na základě stavebního projektu Ateliéru Soukup Opl Švehla s. r. o. z roku 2018, který potvrdil četná poškození. Na základě projektu opravu provádí Občanské a průmyslové stavitelství spol. s. r. o. Naše organizace Správa veřejného statku města Plzně, která opravu zajišťuje, uvolnila na opravu ze svého rozpočtu 722 tisíc korun s DPH.

Barokní kaple svatého Cyrila a Metoděje byla postavená po roce 1600 a je spolu s ohradní zdí zapsaná do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je hodnotným urbanistickým dokladem předměstské zástavby Plzně z období baroka. Celý areál včetně sýpky byl v letech 1971 až 1987 postupně opravován a do interiéru kaple byly na krátkou dobu instalovány obrazy Cyrila a Metoděje od malíře Jiřího Kovaříka, jejichž fotokopie by se do kaple po opravě měly nově instalovat.
 

       

      

Srovnání stavu před opravou kapličky svatého Cyrila a Metoděje v ulici Pod Všemi svatými (Foto Ilona PELÍŠKOVÁ a Eva KRIEGEROVÁ)

Město Plzeň