Realizované akce

Obnova Lobezského parku dokončena

8. 11. 2018 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Na okraji nivy řeky Úslavy severně od obce Lobzy byl v 18. a 19. stol. lom na pískovec. Poté co se těžba kamene stala nerentabilní, byl lom uzavřen. Město se v roce 1933 rozhodlo vykoupit nevyužívané, zarostlé pozemky a vybudovat zde park. Pro nákladné úpravy devastovaného území bylo využito státních subvencí na nouzové práce, práci dostali nezaměstnaní a lidé v nouzi. Romantická scenerie parku se skálou a vodními prvky vznikla díky nové terénní modelaci podle návrhu Valentina Čočka. V parku byla ze zbytků těžby vymodelována umělá návrší, která oddělují park od říční nivy. Z odpočívadel na vrcholech býval pěkný výhled na říční údolí, protější plzeňský Vyšehrad, Petřín i na Plzeň. Cesty se vinuly umělým údolím kolem dvou jezírek ponechaných na dně bývalého lomu. Ze sevřeného údolí se vycházelo do velké prosvětlené louky. Veřejnosti byl park slavnostně předán dne 6. 11. 1935 za přítomnosti starosty Luďka Pika, jak návštěvníkům dodnes připomíná pamětní tabule na skále.

Po II. světové válce byl park dlouho neudržován, postupně se měnil v lesopark. Přesto byl využíván k procházkám a hrám dětí z nedaleké ZŠ, skálu využívali plzeňští horolezci. V 70. letech byla část parku zabrána pro výstavbu panelových domů v ulicích Revoluční a Nad Úslavou. Později původní úprava se zajímavými vyhlídkami a propracovaným detailem několikrát zmizela v souvislém porostu, několikrát byla snaha o její obnovení.

Zásadní a přitom citlivou revitalizací dle projektu Ing. Tomáše Rákose prošel park v letech 2017 až 2018. Bylo provedeno vyřezání náletů a nárostů. Donedávna stejnověké porosty, bez bylinného a keřového patra jsou doplněny novými výsadbami stromů a keřů. V návrhu nových výsadeb se autor inspiroval původní druhovou skladbou Valentina Čočka. Obnoveny jsou cesty a odpočívadla, trasování cest vychází z původní kompozice parku. Moderní vzhled v podobě dřevěných palub mají dvě vyhlídky. Doplněn je rekreační program pro sport a hry dětí (herní prvky, prolézačky, trampolíny). Dynamický terén využívají dlouhé nerezové skluzavky. Kolem pomníku Stanko Vodičky byla obnovena formální zahradnická úprava s odpočívadly.

Projektovou dokumentaci zajistil Úřad městského obvodu Plzeň 4. Hlavním projektantem úprav byl Ing. Tomáš Rákos. Investorem stavby bylo Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně.

Celkové náklady na revitalizaci parku činily 16,5 mil Kč (včetně DPH). Z toho 2,5 mil Kč činí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dotace se týká úprav zeleně (založení trávníků, ošetření a výsadba dřevin a následná péči o ně).

Generálním dodavatelem stavby byla firma Green Project s.r.o. z Průhonic. Stavba byla dokončena a veřejnosti předána v říjnu 2018.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.   

   

Město Plzeň