Realizované akce

Část Lochotínského parku u ZOO dostala nový kabát

11. 11. 2020 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V Lochotínském parku v těchto dnech probíhá výsadba stromů a keřů, předcházely jí zdravotní prořezávky starých, ponechávaných stromů. Jedná se o poslední práce dokončované etapy obnovy jihovýchodní části Lochotínského parku v Plzni (svahy a rovinatý prostor poblíž ZOO).

V této etapě bylo vysazeno více než 60 ks listnatých alejových stromů o obvodu kmínku 14 až 16 cm ve výšce 1 m nad zemí (alejový strom má zapěstovanou korunu, rovný kmínek a kompaktní zemní bal). Nejvíce zastoupeným druhem mezi vysazovanými dřevinami je dub letní (23 ks), následují habry (10 ks), buky, lípy …

Nově jsou upraveny parkové cesty, které plynule navázaly na cestní síť z předcházející etapy obnovy parku (dokončena v roce 2015). Odvodnění nově vybudovaných cest je obdobně jako u předcházející etapy obnovy parku svedeno do systému vodních tůní na spodním okraji parku. Srážková voda, která by jinak odtekla mimo park, je tímto systémem zadržena v místě a stává se biotopem živočišných i rostlinných druhů vázaných na vodní prostředí.

Novým a pro malé návštěvníky parku velmi vítaným je dětské hřiště. Hřiště je umístěno nedaleko od parkoviště autobusů přijíždějících do ZOO, bude tedy sloužit nejen dětským návštěvníkům parku, ale i dětem, které přijely na prohlídku ZOO a potřebují se po cestě trochu proběhnout a protáhnout.

Kromě dětských prvků přibyly v parku nové lavičky k posezení a odpadkové koše na tříděný odpad. K nově vybudovaným cestám a odpočívadlům bylo doplněno také veřejné osvětlení.

Celkové náklady na realizaci výše popsané etapy obnovy parku činily 14 mil. Kč včetně DPH. Dodavatelem stavby byla společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. Investorem stavby bylo Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ.


          
stavba parkové cesty                                                          nové výsadby stromů

         
dětské hřiště                                                                        děti si užívají pohyb v parku

         
dolní část parku s tůněmi                                                    vodní tůň k zadržení vody

Město Plzeň