Připravujeme

Plánování nového parku „PODZEMNÍK“ na Košutce

29. 9. 2016 | Autor: Pechová Jana, Ing.

Ten, koho zajímá budoucnost bývalého areálu BMX poblíž „Parku na přání“ na Košutce, se mohl ve čtvrtek 22. září zúčastnit plánování jeho nové podoby. V blízké budoucnosti by totiž na tomto území měl vzniknout nový park „PODZEMNÍK“, a to za účasti veřejnosti, která by se měla podílet jak na návrhu parku, tak i na jeho realizaci.

Je zřejmé, že občany Košutky zajímá, co se děje v jejich okolí, protože účast na plánovacím setkání byla hojná. Přišlo přibližně 50 lidí – nechyběli pejskaři, sportovci, důchodci či mladé rodiny s dětmi.

V první části plánování se občané spolu s krajinářskými architekty a organizátory zúčastnili okružní cesty po „Podzemníku“. V několika zastávkách si prošli celé území budoucího parku. Po celou dobu se diskutovalo o současném stavu území, které části jsou využívané a jakým způsobem.

Druhá část plánování se odehrála v budově bývalé školy poblíž „Podzemníku“. Po krátkém představení projektu pomocí inspirativních příkladů z jiných parků podobného charakteru a po rekapitulaci podnětů vzešlých z diskuse na procházce, začali občané navrhovat konkrétní nápady. Po diskusi, co z návrhů je nejdůležitější, se všechny návrhy obodovaly. Architekti tak získali nezbytné informace pro další zpracování projektu parku.

V listopadu 2016 proběhne další setkání s občany, kde zpracovatelka projektu Ing. Jana Kohlová představí návrh parku „Podzemník“, který bude možné připomínkovat.
V roce 2017 budou pokračovat projektové a přípravné práce a v roce 2018 se předpokládá zahájení realizace nového parku.

    

    

Město Plzeň