Připravujeme

Park za Plazou prochází obnovou. Areál se uzavřel.

3. 12. 2021 | Autor: Pechová Jana, Ing.

Park za Plazou, který slouží k pořádání větších městských akcí, projde obnovou. Má lépe vyhovovat požadavkům na pořádání akcí i potřebám lidí, kteří v něm tráví volný čas. Během několikaměsíčních prací v parku vznikne in-line dráha, nová cesta pro pěší a centrální osvětlená plocha na křížení cest. Přípravné práce již začaly, areál se uzavřel pro pěší i cyklisty. První fáze revitalizace skončí v srpnu příštího roku, město Plzeň bude stát téměř 38 milionů korun.

Park za řekou vznikl v 70. letech jako součást plzeňského výstaviště. Od té doby prošel jen drobnými změnami. „Když přišel první městský obvod s návrhem udělat tady in-line dráhu, byl to podnět zamyslet se nad celkovou koncepcí parku a jeho úpravami, které by lépe vyhovovaly požadavkům na jeho užívání nejen obyvateli města, ale i městem samotným při pořádání větších akcí. Park se nachází v centru města Plzně, chceme z něj vytvořit příjemné místo pro setkávání obyvatel, nová multifunkční plocha v centrální části umožní uspořádat zde koncerty, divadla a další akce pro veřejnost,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Cílem obnovy parku je zlepšit uspořádání tak, aby lépe vyhovovalo využití této hojně navštěvované lokality. Nejvýraznějším prvkem nového parku se má stát nová multifunkční zpevněná plocha nasvícená výrazným na míru utvořeným osvětlovacím prvkem. Tato plocha bude formovat centrální prostor, který bude sloužit veškerým různorodým akcím, které se v parku budou konat. Sbíhají se na ní všechny přístupové cesty ze všech stran areálu.

Na základě plánovaného rozpočtu byla revitalizace rozdělena do dvou etap. Během té první dojde k revitalizaci zeleně, při které vzniknou nové zelené plochy s trvalkami a stromy. Bude vysázeno 88 nových vzrostlých stromů. Nově v parku vnikne menší osvětlený in-line okruh s asfaltobetonovým povrchem, který umožní také pohyb nákladních automobilů dovážejících materiál a stánky na akce pořádané v parku, a vnější procházkový okruh s mlatovým povrchem. Nově navržené cesty vycházejí ze stávajícího provozu, zohledňují směry průšlapů a výsledky průzkumu pěšího provozu v této lokalitě. Stávající cesty umožňující průchod a průjezd cyklistům areálem od OC Plzeň Plaza, od Lochotínské lávky a z Lochotínské ulice zůstanou zachovány.

Návrh nového řešení parku za Plazou počítá s propojením parku s řekou Mží a přiblížením cesty pro pěší blíže k jejímu břehu. Přímo k řece bude moci návštěvník parku sestoupit po betonových pobytových schodech.

V parku je třeba odstranit všechny nežádoucí zbytky bývalých staveb a cest. Obě současná dětská hřiště budou obnovena a v západním koutě přibude ještě jedno další.

V celém parku bude doplněn mobiliář – lavičky, odpadkové koše a informační panely. Veškeré prvky mobiliáře jsou navrhovány ze tří základních materiálů – beton, ocel a dřevo a jsou co nejjednodušší, nejkompaktnější a nejrobustnější, aby odolaly jak dlouhodobému používání, tak případnému průtoku povodňových vod.

Staveniště již bylo předáno, vzhledem k blížící se zimě realizující firma zahájila práce již v pátek 3. prosince. Areál celého parku se tak pro pěší i cyklisty uzavřel, informace o uzávěře visí na odbočkách cest a stezek, kudy do něj běžně lidé chodí nebo na kolech vjíždějí. Stavbu realizuje litoměřická firma Gardenline s.r.o., která podepsala smlouvu s celkovými vysoutěženými náklady ve výši 37 979 509 korun včetně DPH. Ve druhé etapě obnovy, která zatím není časově vymezená, dojde na realizaci zahloubeného skateparku ve východní části lokality, který nahradí ten stávající.

Vizualizace  nasvícené plochy:


Město Plzeň