Připravujeme

Město Plzeň připravuje revitalizaci Papírenského parku

7. 9. 2023 | Autor: Pechová Jana, Ing.

Město Plzeň chce z Papírenského parku na Slovanech opět udělat příjemné místo, kam by Plzeňané mohli chodit relaxovat. Snaží se celý park získat do své správy a je připravována studie na jeho revitalizaci. S ní se mohou Plzeňané seznámit na veřejném projednání, které se koná 12. října od 17 hodin v Café Papírna. Zvána je široká veřejnost.

Papírenský park je ve vlastnictví soukromého majitele a nebyl mnoho let udržován. Snahou města Plzně je obyvatelům zpřístupnit celý prostor parku a proměnit ho v příjemný městský park. První důležitý krok k obnově parku se uskutečnil na přelomu minulého a tohoto roku, kdy byl celý park uklizen a byly odstraněny náletové a nebezpečné dřeviny. Revitalizace Papírenského parku spadá do kompetence Správy veřejného statku města Plzně. Nyní je zadán projekt obnovy parku, do jehož přípravy se může zapojit i plzeňská veřejnost. Dotazníkové šetření již proběhlo, studie na revitalizaci parku bude Plzeňanům představena na veřejném jednání, které se bude konat 12. října od 17 hod v Café Papírna.

Papírenský park na Slovanech dobře ilustruje historii a proměny Plzně od poloviny 19. století do současnosti. Koncem 19. století si zde tehdejší majitel, ředitel plzeňské papírny Ludvík Piette, nechal postavit rodinnou vilu, která tehdy patřila k nejvelkoryseji pojatým továrnickým sídlům v Plzni. Její velká zahrada v anglickém stylu se stala základem dnešního parku. Piettovi ve vile bydleli až do začátku první světové války. V meziválečném období se park postupně otvíral pro veřejnost, zpočátku zde směli odpočívat pouze zaměstnanci továrny. Po druhé světové válce byl podnik i s parkem znárodněn.

Za komunismu sloužila Piettova vila jako závodní jídelna s kuchyní a knihovna národního podniku Západočeské papírny. Dle vzpomínek pamětnice Jany Kolářové, tehdejší zaměstnankyně papírny, o park pečovali profesionální zahradníci, poblíž vzácného liliovníku tulipánokvětého bylo hřiště se zázemím a hrával se tu volejbal. Dalo se tu prý i úspěšně houbařit. Část parku v té době připadla nové mateřské škole postavené na jižním okraji areálu. Po revoluci přešla papírna do soukromého vlastnictví, po ukončení papírenského provozu v roce 2004 park nebyl po mnoho let udržován a pustl.

Městu se podařilo získat do dlouhodobé výpůjčky jen malou část parku, o kterou se stará. Snahou však zůstává zpřístupnit veřejnosti celý park a proměnit ho v příjemné místo odpočinku. V této chvíli probíhají jednání o to, aby se celý park stal majetkem města Plzně.
Další informace o přípravě revitalizace parku a plánovaném veřejném projednání se dočtete také v Radničních listech a na stránkách Centra pro komunitní práci Západní Čechy.


www.cpkp-zc.cz
www.plzen.eu/o-meste/multimedia/radnicni-listy/archiv/radnicni-listy-archiv-2023.aspx

Město Plzeň