Připravujeme

Město Plzeň pokračuje s projektovou přípravou Papírenského parku

14. 6. 2024 | Autor: Pechová Jana, Ing.

Papírenský park je zatím soukromým majetkem a donedávna nebyl příliš udržován. Město Plzeň má v dlouhodobé výpůjčce část parku, o kterou se stará a zároveň plánuje obyvatelům celý park zpřístupnit a proměnit ho v kvalitní městský veřejný prostor. Prvním krokem financovaným městem byl úklid celého parku a zajištění nebezpečných dřevin. Poté Správa veřejného statku města Plzně zadala studii obnovy parku a nyní Atelier krajinářské architektury Sendler – Radilová zpracovává další stupeň projektové dokumentace.

Projekt parku vychází ze studie zpracované v roce 2023, s níž se mohli lidé seznámit na veřejném projednání, které bylo připraveno ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) a konalo se v říjnu v Café Papírna.

Papírenský park je ve studii navržen jako klidné odpočinkové a procházkové místo, s pobytovými trávníkovými plochami a velkým počtem stromů. V návrhu je park rozdělen na tři vycházkové zóny. Ta jižní by měla být nejklidnější, přírodního rázu. Střední bude pobytová a aktivní, nejvíce vybavená, je zde navržena kavárna a poblíž dětské hřiště s vodními prvky. Severní část má být nástupním místem do parku. Obnova je navržena citlivě a s respektem ke stávajícím stromům a jejich kořenům. Stávající stromy v parku budou v co největší možné míře ponechány a ošetřeny a zároveň budou vysazeny stromy nové.

Projekt pro povolení záměru obnovy Papírenského parku by měl být hotový do konce roku 2024 a pokud se podaří městu získat park do svého majetku, práce na jeho obnově by mohly začít již v roce 2026.

Zde si můžete studii Papírenského parku prohlédnout.

Bližší informace k veřejnému projednání zde: https://www.cpkp-zc.cz/projekty/zapojeni-verejnosti-do-obnovy-papirenskeho-parku-v-plzni/

Město Plzeň