Připravujeme

Lidé se zajímali, jak bude vypadat Papírenský park. Město Plzeň představilo studii na jeho obnovu

25. 10. 2023 | Autor: Pechová Jana, Ing.

V říjnu se lidé mohli seznámit s plány, které má město Plzeň s Papírenským parkem na Slovanech. Veřejné představení studie jeho obnovy se konalo v Café Papírna za účasti zástupců města Plzně – náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara, vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) Lucie Davídkové a krajinářské architektky Jany Pechové také ze SVSMP. Plány na přeměnu Papírenského parku zaplněnému sálu, v němž bylo více než osm desítek posluchačů, představila Lucie Radilová, zpracovatelka studie, z architektonického studia Sendler/Radilová.

„Dnes je park zatím stále v soukromém majetku, je téměř celý nepřístupný. Cílem současného vedení města je naplnit předjednanou dohodu s jeho majitelem, získat celý park do vlastnictví města a po revitalizaci jej zpřístupnit veřejnosti. Chceme zde v zeleni vytvořit příjemné relaxační místo, které bude určitě využívané nejen místními obyvateli, ale i Plzeňany z širšího okolí,“ uvedl náměstek Aleš Tolar.

„Park je navržen jako klidné odpočinkové a procházkové místo, s pobytovými trávníkovými plochami a také s množstvím stromů. V návrhu je rozdělen na tři vycházkové zóny. Ta jižní by měla být nejklidnější a zachovat si přírodní ráz. Střední bude aktivní a nejvíce vybavená, má se v ní nacházet například kavárna či dětské vodní prvky, a severní pak má být nástupním místem do parku. Obnova je navržena citlivě a s respektem ke stávajícím stromům a jejich kořenové zóně. Stávající stromy v parku budou v co největší možné míře ponechány a ošetřeny a zároveň budou vysazeny stromy nové,“ přiblížila koncepci obnovy Jana Pechová.

Lucie Radilová pak plán obnovy představila podrobně včetně obrazové dokumentace. Uvedla například, že průchod přes park je zajištěn hustou sítí parkových cest s různými druhy povrchů, se sedacími a pobytovými možnostmi pro všechny generace. V parku bude využita také vysoká hladina podzemní vody, voda z místních pramenů a studní. Budou zde vytvořeny přírodě blízké tůně a poldry na zadržení vody.

Přítomné veřejnosti se návrh líbil. Lidé mohli představitelům města a zpracovatelce studie klást dotazy a obracet se na ně se svými připomínkami. Zajímali se především, zda bude zachováno jezírko. S tím studie počítá. Dotazy se týkaly také časového harmonogramu. Ten závisí na jednáních, jež mají vést k tomu, že Papírenský park do svého majetku získá město Plzeň. Práce na jeho obnově by mohly začít v roce 2026.

autorka textu: Mgr. Hana Josefová

Více o projektu se dočtete také na stránkách Centra pro komunitní práci západní Čechy, kde jsou zveřejněné rozhovory o Papírenském parku s plzeňskými osobnostmi.

https://www.cpkp-zc.cz/projekty/zapojeni-verejnosti-do-obnovy-papirenskeho-parku-v-plzni/

Návrh Papírenského parku - mapka

 

Město Plzeň