Připravujeme

Jak proběhlo představení studie na obnovu části sídliště Bory

18. 11. 2019 | Autor: Pechová Jana, Ing.

Dne 8. října 2019 byla představena studie na obnovu části sídliště Bory, zúčastnilo se přibližně devadesát obyvatel ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15. Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě.

Správa veřejného statku města Plzně nechala zpracovat návrh dopravní a krajinářské architektonické studie části sídliště Bory, kterou představila místním obyvatelům. Zpracování studie předcházela analýza realizovaná pracovníky SVSMP zaměřená především na dopravní situaci a stav zeleně v řešeném území.

Lidé se nejvíce zajímali o stav jednotlivých konkrétních stromů a jejich budoucnost. Největší diskuse se týkala navyšování parkovacích míst, ale i stavu současných ploch určených k parkování. Několikrát se opakovaly otázky týkající se etapizace projektu. S tím, že rozhodnuto je o první etapě, která se týká Mandlovy ulice 10-20 (pouze sudá čísla) a úpravě vjezdu do 55. mateřské školy v Mandlově ulici. První etapa bude realizována Městským obvodem Plzeň 3, souvisí s přístavbou u 55. mateřské školy a měla by být hotová do roku 2022. U dalších etap není ještě stanoveno, kdy se budou realizovat.

Zápis z Představení návrhu studie obnovy části sídliště Bory ze dne 8. 10. 2019
 
 

Město Plzeň