Připravujeme

Jak bude vypadat území bývalého BMX hřiště na Košutce?

25. 11. 2016 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 v podvečer proběhlo druhé plánovací setkání s občany na téma rozšíření Parku na Přání o nově uvolněný prostor zrušeného BMX hřiště. Setkání v bývalé škole v Krašovské ulici se zúčastnilo kolem třiceti obyvatel nejbližšího okolí, kteří park a přilehlé prostory nejlépe znají a využívají je ke krátkodobé rekreaci (procházky, venčení psů…).

V první části setkání se zúčastnění dozvěděli, jak dopadlo vyhodnocení ankety z minulého setkání (22. 9. 2016). Nejvíce si lidé přejí, aby se prostor po bývalém BMX hřišti stal podobně udržovaným a přehledným jako je stávající Park na přání Zemník. Dále měli zájem o možnosti posezení a piknikování, o umístění ohniště nebo o fit prvky k protažení těla.

 V druhé části setkání zpracovatelka návrhu Ing. Jana Kohlová představila přítomným studii řešení celého prostoru. Do prostoru bývalého BMX hřiště se jí podařilo rozmístit prakticky všechna přání budoucích uživatelů parku. Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník, veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů (kamenné zídky, mlatové cesty, mobiliář ze dřeva a kamene). Pro děti jsou navrhovány jednoduché prolézačky z klád a špalků.

Po představení studie následovala diskuse. Většina přítomných vyjádřila s návrhem svou spokojenost. Dále se přítomní zajímali o vznik areálu Fotbalgolfu, který má vzniknout v sousedství parku.

Studie na území bývalého BMX hřiště bude v průběhu roku 2017 přepracována do podoby projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a budoucí investor parku Správa veřejného statku města Plzně zajistí vydání potřebných povolení tak, aby v roce 2018 mohla být zahájena stavba. Realizace parku proběhne po etapách dle finančních možností města.

    

    

Město Plzeň