Informace pro cyklisty

Vybudovali jsme novou cyklostezku mezi Újezdem s Červeným Hrádkem

20. 10. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Celkem 1,7 kilometru nové stezky dvěma větvemi spojilo plzeňský Újezd a Červený Hrádek v městském obvodě Plzeň 4. Stavba, kterou zajišťovala naše organizace, stála 9,3 milionu korun vč. DPH a je společnou investicí města Plzně a městského obvodu Plzeň 4.

Stavba začala počátkem června. Stezka byla dokončena na konci září, nyní čeká na kolaudaci. „Cyklostezka byla dokončena v září, v říjnu na ní probíhaly už jen terénní úpravy. Třešničkou na dortu bude výsadba 83 stromů v místech, kde vlastníme pozemky nebo kde nám to vlastníci dalších pozemků umožní. Většina zeleně bude lemovat část cesty směrem k telekomunikačnímu sloupu. Na přání našich občanů se bude jednat o ovocné stromy, například jabloně, slivoně nebo višně,“ uvedl starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Cyklostezka má dvě větve. Ta první v délce 930 metrů s šířkou tři metry disponuje zpevněným povrchem z drobného kameniva. Větev cyklostezky začíná v napojení na ulici Na Drážkách v Újezdě a vede k směrem na jihovýchod k telekomunikačnímu stožáru nad Červeným Hrádkem. Druhá 833 metrů dlouhá a 2,5 metru široká část vychází z původního šířkového provedení cesty a vede v těsném sousedství soukromých pozemků a byla limitována vlastnickými poměry sousedních pozemků. Tento úsek propojuje červenohrádeckou Jižní ulici s ulicí Na Drážkách v Újezdě u bývalé smaltovny. Vzhledem ke sklonu komunikace tato část cyklostezky dostala asfaltový povrch, který je odolnější vůči vodní erozi.

Cyklostezka vznikla v místě historických polních cest, které se po desítkách let dočkaly obnovy. Trasy propojující okrajové části Plzně byly rozorány zřejmě v padesátých letech minulého století, kdy došlo ke scelování pozemků. Nejvyšší bod cesty nabízí výhled na město Plzeň. Pozornost upoutá i neokoukaný pohled na komín bývalé smaltovny a za ním tyčící se Chlum.

    

    

Nové úseky cyklostezky mezi Újezdem a Červeným Hrádkem v Plzni. (Foto Radka ŽÁKOVÁ)

Stavbu cyklostezky inicioval městský obvod Plzeň 4, který se záměrem oslovil město Plzeň. Obě strany se domluvily na společném financování. „Část cyklostezky má asfaltový povrch, část je přírodní ze zpevněného kameniva. Jejím vybudováním vzniká další bezpečné spojení vnějších částí Plzně. Cyklisté, kteří jezdí z Újezdu do Červeného Hrádku častěji, tak získávají možnost další alternativy,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.
„Těší mě, že se nám s městem podařilo domluvit na této společné investici a poměrně rychle ji zrealizovat. Celkové stavební náklady činí 9,3 milionu korun včetně DPH, my jako obvod hradíme rovnou polovinu a druhou polovinu financuje Správa veřejného statku města Plzně. Pevně věřím, že cyklostezka bude dobře sloužit nejen cyklistům, ale také chodcům, a to za každého ročního období,“ uvádí místostarosta čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr.

„Cyklisté se díky nové stezce budou moci vyhnout často blátivému úseku cesty na soukromém pozemku u Hrádeckého potoka v ulici Na Háji,“ dodává vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

Celkem 1,7 kilometru cyklostezky stálo 9 340 292 korun včetně DPH. Komunikaci zhotovila společnost ROBSTAV k. s.

Město Plzeň