Informace pro cyklisty

Přes rokli V Lahošti v Radobyčicích byla položena lávka pro pěší a cyklisty

21. 6. 2024 | Autor: Radka Žáková

DSC_9014_fotoRadkaŽÁKOVÁ

Ve čtvrtek 20. června byla položena mostní konstrukce lávky na novém úseku cyklostezky z Radobyčic do Útušic přes rokli V Lahošti. Stavba za téměř 18 milionů korun, kterou pro město Plzeň zajišťuje naše organizace, začala přípravnými pracemi již loni na podzim. Pěší a cyklisté by se po novém úseku greenway Úhlava měli projít a projet již na počátku letních prázdnin.

 „Jde o další úsek plzeňských greenways, který nabídne cyklistům alternativu bezpečného dojezdu do Plzně po stezce místo po silnici. Na stávající komunikaci z Útušic do Radobyčic totiž v posledních letech silně vzrostl provoz. Nový úsek navazuje na již hotové cyklistické propojení z Radobyčic do Hradiště,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Nový úsek stezky pro pěší a cyklisty s lávkou přes rokli je nejjižnějším úsekem greenway Úhlava na území Plzně. „Údolí Úhlavy směrem do Přeštic nabízí cyklistům krásné pohledy do krajiny s kopci, lesy a nevelkými políčky typickými pro českou krajinu, a tak doufám, že se stávající cyklotrasa vedená po údolní komunikaci brzy dočká souběžné cyklostezky, která na úsek V Lahošti naváže,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka ze Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.

„Nový úsek greenway Úhlava začíná v křížení ulic Zářivá a Nad Strání na jižním okraji Radobyčic. Nahrazuje polní cestu k rokli, po které dosud jezdili majitelé chat na kraji svahu nad řekou,“ uvedl Jan Kuneš z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy, který koordinoval projektovou přípravu stavby. Celková délka stezky se třemi výhybnami je 850 metrů, šířka 4,5 metru, a to včetně lávky přes rokli v Lahošti, kde končí katastrální území města Plzně a začíná katastr obce Útušice. Délka nosné konstrukce lávky je 39,5 metru. Původně tato konstrukce přemosťovala komunikaci I/27 na Borských polích v Plzni. S výstavbou prodloužení tramvajové trati na Borská pole byla lávka demontována a nahrazena mostem pro tramvaje. Od té doby na své nové místo čekala u polní cesty jen kousek od dálnice D5.

Kolem stezky je vysázeno na 41 listnatých stromů a 33 keřů. Okolní plochy stezky byly osety bylinnou luční směsí.

Stavbu provádí EUROVIA CZ, a.s., člen skupiny VINCI CONSTRUCTION CS, která získala zakázku ve veřejné soutěži s nabídnutou cenou 17 875 394 korun včetně DPH.

DSC_9035_fotoRadkaŽÁKOVÁ

Text a foto Radka ŽÁKOVÁ

Galerie:

Město Plzeň