Informace pro cyklisty

Poslední úsek cyklostezky podél Borské ulice byl otevřen

19. 11. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Borská ulice je důležitou spojkou z Jižního předměstí na Borská pole pro motorovou dopravu i pro cyklisty. Poslední chybějící úsek cyklostezky v zatáčce na Karlově byl otevřen tento týden.

Pouhých 58 metrů stezky pro pěší a cyklisty s odděleným provozem bylo dokončeno v Plzni na Karlově v místě, kde se komunikace stáčí a stoupá na Borská pole. Jde ale o důležitý úsek, který zvýší bezpečnost cyklistů i chodců. Právě zde chyběl chodník i pokračování jednosměrného pruhu pro cyklisty, který vede podél areálu plzeňské Škodovky Borskou ulicí až na Karlov. Pěší i cyklisté tudy často procházeli i projížděli a vyšlapali tu pěšinu. Stezka pro pěší i cyklisty totiž dále pokračuje až ke křižovatce s Folmavskou. Chybějící úsek ale byl v méně přehledném místě a hlavně na komunikaci, kde jezdí větší počet nákladních aut směrem na Borská pole.

Dva krátké úseky chodníku s cyklistickým pruhem měří 35,6 metru a 21,7 metru a zahrnují i křížení se vjezdy do objektů. Jeden z nich je ale v současnosti nepoužívaný. Oba úseky jsou osazeny vodorovným i svislým dopravním značením. Projekt zajistila Správa veřejného statku města Plzně, v květnu 2019 jej pak předala k realizaci Městskému obvodu 3. Stavělo se na pozemcích bývalé Škodovky a tak i když byli majitelé vstřícní, řešení, jak získat pozemek pro město, bylo nakonec dost komplikované.

Stavba chodníku s cyklostezkou hrazená z rozpočtu Městského obvodu 3, stála 910 141,43 Kč s DPH. Začala 3. září letošního roku a skončila v polovině listopadu 2021. Stavbu realizovala společnost Silnice Nepomuk.

      
Foto nového úseku cyklostezky a chodníku podél Borské ulice v Plzni na Karlově (Autor: Alena PALKOSKOVÁ a Radka ŽÁKOVÁ)

Město Plzeň