Informace pro cyklisty

Plzeňská zelená stezka u Radbuzy je nově širší a bezpečnější

14. 9. 2022 | Autor: Jančová Andrea

Po třech měsících je hotové rozšíření cyklostezky v Plzni na Slovanech u řeky Radbuzy. V místech, kde se dosud pohybovalo mnoho cyklistů i pěších společně, je teď pohyb komfortnější a bezpečnější. Správa veřejného statku města Plzně za stavbu zaplatila přes 13 milionů korun, pěti miliony na stavbu přispěl Městský obvod Plzeň 2 – Slovany.

„Údolí plzeňských řek jsou pro obyvatele města oblíbeným místem k procházkám a odpočinku. Cesty, které vedou podél toků, umožňují dlouhé nenáročné procházky v zeleni a dělají tak Plzeň příjemnější pro život. Teď budou v tomto úseku i bezpečnější,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Sportovně rekreační trasy podél plzeňských řek, tzv. plzeňské greenways, jsou hlavně za pěkného počasí stěží průjezdné. Právě v úseku mezi mostem Malostranská a Wilsonovým mostem totiž bývá nejhustší provoz kol, koloběžek a nejsilnější pohyb chodců. Cyklisté, pěší i třeba koloběžkáři či maminky s kočárky se tu míjejí stále těsněji a někdy cyklisté mezi chodci doslova kličkují. „Chceme umožnit všem uživatelům našich zelených stezek bezpečný pohyb podél řeky. To ale znamená i nové investice do infrastruktury při jejich rozšiřování. Tento úsek je prvním z nich,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. „Tam, kde to bylo možné, jsme cyklisty od pěších oddělili, tam, kde to šířkový profil neumožnil, jsme stezku alespoň rozšířili,“ dodal.

„Od doby, kdy byla stezka vybudována, se mnohé změnilo. Přibylo nejen cyklistů a pěších, ale i koloběžkářů a dalších jezdců na kolečkách, kteří tudy jezdí i do Škoda sport parku. Význam této stezky se za dobu, co jsem ve vedení městského obvodu, významně zvýšil. To bylo znát i z dotazů na termín dokončení. Rádi jsme proto přispěli na její rozšíření,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„Plzeňské stezky kolem řek jsou oblíbené jak mezi rekreačními, tak mezi dopravními cyklisty, kteří je využívají pro svůj denní pohyb po městě. Nejsou tu kopce, zvládne je každý. Jsou nezastupitelnou částí sítě pro cyklistickou dopravu, jejíž rozvoj město Plzeň také podporuje. Pro dopravní funkci cyklostezek, která má umožnit rychlý průjezd městem, je třeba vytvářet jejich vhodné parametry, což se u této stavby daří v úsecích oddělených stezek pro chodce,“
řekl vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

Stávající úsek měl také jedno nepříjemné místo u loděnice dračích lodí. Cyklista tu musel zabočit a vyjet strmým svahem o necelý metr výše. „Kvůli skále nebylo vidět, zda proti vám někdo nejede. Vždy jsem si na tomto místě dávala velký pozor,“ uvedla plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková. Nebezpečné místo zmizelo a celý tento úsek je nyní širší a přehlednější.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na výstavbě pro Plzeň tak důležité stezky a že jsme vše zvládli v termínu, aby po ní mohli opět jezdit cyklisté. Po celou dobu stavby jsme sledovali, kolik cyklistů i koloběžkářů musí staveniště objíždět a věříme, že jsme jim našim dílem udělali radost,“ uvedl vedoucí provozu Plzeň a Karlovy Vary ze společnosti PORR s. r. o, která stezku stavěla, Jaroslav Vopalecký.

Rozšiřovaný úsek na pravém břehu řeky Radbuzy od prodloužení ulice Liliová k Malostranskému mostu je více než kilometr dlouhý a patří k nejfrekventovanějším v Plzni. Bylo zde vybudováno 200 metrů nové stezky pro cyklisty v souběhu se stávající stezkou, v dalším 380 metrů dlouhém úseku pak byla stezka rozšířena na čtyři metry. Nově vytvořené napojení pod most Malostranská pak vyžadovalo příbřežní část řeky oddělit žoky s pískem, aby bylo možné zpevnit břeh kamenem. V místech, kde cyklisté zajížděli pod most, bylo dříve zrcadlo. Nyní se prostor v místě nájezdu rozšířil. Je tak teď mnohem přehlednější, a tedy i bezpečnější.

V příštím roce by měla stavba pokračovat druhou etapou, která zahrnuje úsek kolem tenisových kurtů a hospody U Pechtů. Ten propojí letos realizované úseky. K novým stezkám, jež se stanou součástí systému tzv. plzeňských greenways, bylo také osazeno 12 nových stožárů veřejného osvětlení.

Správa veřejného statku města Plzně za oba úseky včetně napojení pod most zaplatila celkem 13 176 900 korun včetně DPH, přičemž Městský obvod Plzeň 2 – Slovany se na nákladech podílí částkou pět milionů korun.

    

Město Plzeň