Informace pro cyklisty

Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách

4. 5. 2015 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má – jako všechno v dopravě – svá poměrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním značením – dodatkovou tabulkou „Jízda cyklistů v protisměru“ (obr. 1), umístěnou pod značkami „Jednosměrný provoz“ resp. z druhé strany „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Vodorovným dopravním značením - podélnou čárou - může být na vozovce pro cyklisty vyznačen samostatný jízdní pruh (v Plzni téměř vždy společný s MHD) nebo může řidiče na jízdu cyklistů upozorňovat „Piktogramový koridor pro cyklisty“ (obr. 2) nebo nemusí být vodorovné značení žádné. Dopravní značení a jeho změny stanovuje na místních komunikacích silniční správní úřad (v Plzni Odbor dopravy MMP) po předchozím vyjádření Policie ČR, návrhy předkládá většinou správce komunikace (v Plzni u místních komunikací Správa veřejného statku města Plzně).

      

Obr. 1: „Jízda cyklistů v protisměru“                                   Obr. 2: „Piktogramový koridor pro cyklisty“

Jízda cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace může být povolena, pouze pokud je vozovka širší než 4,5 m (do této šířky se nezapočítávají parkovací pruhy a pásy). Za určitých podmínek je postačující šířka 4,0 m. Vždy se musí jednat o přehledný úsek komunikace. Tyto podmínky udává ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. V žádném případě nemůže být provoz cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací povolen paušálně, každý případ musí být jednotlivě posouzen z hlediska splnění daných podmínek.
Poprvé byla v Plzni povolena jízda cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací již před více než 10ti lety, a to především v historickém jádru města. V současné době je obousměrný provoz cyklistů vyznačený v těchto jednosměrných komunikacích (s celkovou délkou cca 2 640 m):
 • Železničářská ulice v úseku Moravská – V Homolkách, délka 250 m,
 • ulice U Ježíška, koncový úsek u Mikulášské třídy, délka 50 m, piktogramový koridor pro cyklisty,
 • Tylova ulice v úseku Kardinála Berana – Klatovská, délka 120 m, jízdní pruh společný s MHD,
 • Resslova ulice v úseku Americká – Jagellonská, délka 150 m, piktogramový koridor pro cyklisty,
 • ulice Na Růžku v úseku Sladovnická – Jubilejní, délka 200 m,
 • Karlovarská ulice, koncový úsek u Studentské ul., délka 150 m, jízdní pruh společný s MHD,
 • Schwarzova ulice v úseku Na Hvězdě – Brožíkova, délka 280 m,
 • Prostřední ulice v úseku Dopravní – Krajní, délka 150 m,
 • Rooseveltova ul., náměstí Republiky, Františkánská ulice, délka 430 m, jízdní pruh společný s MHD,
 • Goethova ulice, délka 120 m, jízdní pruh společný s MHD,
 • vnitroblok Suvorovova - Lužická, délka 350 m, obytná zóna
 • Ulice Na Vršíčkách, délka 110 m
 • Ulice K Ovčínu v Liticích, délka 280 m.
Příklady ulic, kde nebyl z hlediska bezpečnosti odsouhlasen provoz cyklistů v protisměru: ulice 17. listopadu (E. Beneše - Čechova), ul. Bělohorská.
Další možností, jak provést cyklisty jednosměrkou, je vybudování stezky v přidruženém prostoru komunikace. Takto jsou řešeny například ulice Brojova, Papírnická, Arbesova (v úseku Alešova - Klostermannova), Sokolská, Denisovo nábřeží, Radobyčická.
Samostatnou kapitolou je provoz cyklistů v pěších zónách. Na rozdíl od jiných měst u nás (např. Brno, Liberec) je v Plzni umožněn provoz cyklistů v pěších zónách především v historickém jádru města v podstatě bez omezení. Jedná se o pěší zóny: sady Pětatřicátníků, Smetanovy sady, Kopeckého sady, Martinská, Bedřicha Smetany, Riegrova, Mikulášské náměstí.
Železničářská ulice (Doubravka)
Ulice U Ježíška

Resslova ulice

Ulice Na Růžku (Světovar)

 

Karlovarská ulice (Košutka)

Schwarzova ulice (Bory)

 

Prostřední ulice (Nová Hospoda)

       

Františkánská ulice       

Goethova ulice 

Vnitroblok Suvorovova - Lužická (Slovany)

Ulice Na Vršíčkách (propojka mezi Borskou a Břeňkovou ulicí)

Město Plzeň