Informace pro cyklisty

Nový Generel cyklistické dopravy v Plzni byl schválen

27. 6. 2024 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Cyklogenerel_prezentace_titulka_JPG

Pro budování cyklistické infrastruktury mělo město od roku 2001 Generel cyklistických tras města Plzně, který procházel pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů atp. vyvstala potřeba aktualizovat nejen samotný cyklogenerel jako plán cyklostezek, ale doplnit tento dokument o další segmenty tak, aby se z něj stal strategický dokument odpovídající stávajícím potřebám města Plzně v cyklodopravě. Návrh nového cyklogenerelu byl schválen Radou města Plzně 27. června 2024.

„Situace v oblasti cyklistické dopravy se v posledních letech výrazně změnila, po Plzni na kole jezdí stále více lidí a to je dobře. Nový cyklogenerel reaguje na nové podmínky, a proto zahrnuje nejen plán sítě komunikací pro kola, koloběžky a ostatní prostředky mikromobiilty, ale rozlišuje mezi nimi ty významné nazývané rychlé trasy i ty specifické, jako jsou plzeňské greenways. Zavádí pravidla pro parkování kol i opatření pro zvýšení podílu cyklistické dopravy na dopravě ve městě včetně jejího monitorování. Je to důležitý dokument pro rozvoj udržitelné dopravy v Plzni,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Jde v mnoha směrech o moderní dokument, který Plzeň potřebovala. Věřím, že bude dostatek politické vůle jej naplňovat a přibližovat se tak cyklisticky přívětivým městům nejen na západ od nás, ale i v ČR. To, že je Plzeň kopcovitější, než třeba města v Polabí, není teď v době vzrůstajícího počtu elektrokol a koloběžek překážkou,“ uvedla plzeňská cyklokoordonátorka Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně, která na novém cyklogenerelu spolu s dalšími odborníky pracovala. Zpracovatelský tým včetně externistů zahrnoval (podle abecedy) Jana Hakla, Martina Lešku, Vojtěcha Novotného, Jana Vavřičku a Radku Žákovou z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy.

Nový cyklogenerel čerpá z dat a výstupů analytické i návrhové částí Strategického plánu udržitelné mobility metropolitní oblasti (SUMP) a navazuje na platný Generel cyklistických tras města Plzně schválený usnesením RMP č. 1211 ze dne 20. 12. 2001 v jeho posledním platném znění.

Komplexní dokument „Generel cyklistické dopravy v Plzni“ (zkráceně Cyklogenerel 2024) se skládá z textové a mapové části a po jeho schválení Radou města Plzně dne 27. června 2024 bude jako doplněk dopracována a průběžně aktualizována sada vzorových listů pro usnadnění implementace do jednotlivých dopravních projektů. Současně bude zpracován seznam konkrétních opatření (akční plán) k jeho naplňování.

Textová část shrnuje výchozí strategické dokumenty, čímž Cyklogenerelu 2024 vymezuje místo v rámci těchto platných dokumentů. Shrnuje podmínky a pravidla pro budování cyklistické infrastruktury včetně té parkovací, popisuje kategorie cyklotras, jejich značení i údržbu. Popisuje další kroky k podpoře cyklistické dopravy jako jsou bikesharing, podporu citylogistiky či úlohu marketingu a komunikace i ve spolupráci se soukromým sektorem. V neposlední řadě také navrhuje zpětnou vazbu a sledování vybraných parametrů.

Mapová část pak navrhuje síť komunikací pro cyklisty v Plzni, přičemž její páteří jsou tzv. rychlé trasy, které ve svém provedení mají nabídnout časově konkurenceschopnou individuální dopravu pomocí prostředků mikromobility po městě. Do celé sítě jsou jako trasy se zvláštními parametry zahrnuty také tzv. plzeňské greenways (sportovně rekreační trasy v údolí plzeňských řek a potoků) a návrhy plzeňských railways (cest po tělese bývalé železniční trati nebo v souběhu s ní). Obě tyto kategorie díky svému optimálnímu sklonu totiž umožňují bezpečnou a nenáročnou jízdu všem kategoriím cyklistů. Generel také zahrnuje plochy pro sportovní vyžití na kole, tedy lokality s existujícími případně plánovanými traily (jednostopými klikatícími se cyklistickými „pěšinami“ pro milovníky jízdy na horském kole), pumptracky („hřiště pro kola“ plné boulí s klikatícími se cestami umožňující nácvik jízdy v terénu) či jiná cyklistická závodiště.

Dokument „Generel cyklistické dopravy v Plzni“ (SVSMP, 6/2024) byl projednán v Komisi dopravy Rady města Plzně dne 4.6.2024, Komisi pro koncepcia rozvoj Rady města Plzně dne 12.6.2024 (zápis viz příloha č. 4) a současně byl projednán se všemi městskými obvody.

 

Přílohy:

Cyklogenerel Plzeň 2024_– textová část.pdf

Cyklogenerel 2024 – mapové části:

Cyklogenerel Plzeň 2024_0_HlVýkres_2024-06-12_podkladUP.pdf

Cyklogenerel Plzeň 2024_0_HlVýkres_2024-06-12_podkladZM10.pdf

Cyklogenerel Plzeň 2024_1_Greenways.pdf

Cyklogenerel Plzeň 2024_2_Railways.pdf

Cyklogenerel Plzeň 2024_3_Značené trasy.pdf

Cyklogenerel Plzeň 2024_4_Zóny.pdf

Usnesení orgánů města k novému cyklogenerelu:

Zápis z jednání Komise dopravy RMP 4-6-2024.docx

Zápis z jednání Komise pro koncepci a rozvoj RMP 12-6-2024.docx

Prezentace představující Cyklogenerel 2024:

Cyklogenerel2024_prezentace_2024-06-12_final.pdf

Město Plzeň