Informace pro cyklisty

Doporučené cyklotrasy na území Plzně

4. 9. 2018 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

SVSMP připravila ve spolupráci se SITMP pro cyklisty, kteří se pohybují po Plzni, mapu doporučených tras. Barevně jsou rozlišené stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným a se společným provozem, polní či lesní cesty a komunikace společné s motorovou dopravou (s nízkou intenzitou provozu). V mapě jsou označené úseky s velkým podélným sklonem, místa s hezkým výhledem a také místa potenciálně nebezpečná (např. křížení s frekventovanou komunikací).

Trasy nemají žádné značení (v ulicích nejsou žádné šipky apod.), je třeba se orientovat podle mapy. Mapa v pdf je určená pro formát tisku A2. Doporučené cyklotrasy je možné najít také na https://mapy.plzen.eu/ pod odkazem Turistika – Cyklotrasy přehled, trasy zde ale nejsou rozlišené podle druhu komunikace.

Zakreslené cyklotrasy jsou sjízdné pro horská a trekingová kola - některé úseky mají prašný povrch. Trasy jsou určené výhradně pro cyklisty, kteří znají a respektují pravidla silničního provozu (nejsou vhodné např. pro malé děti). Jízdu je vždy nutné přizpůsobit technickému stavu povrchu vozovky a klimatickým podmínkám.

Soubory ke stažení:

Město Plzeň