Informace pro cyklisty

Cykloturistické trasy v Plzni

14. 2. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

V Plzni a nejbližším okolí je několik značených cykloturistických tras KČT, které jsou zakresleny na mapovém portálu města Plzně na internetových stránkách http://mapy.plzen.eu/: (cyklotrasy KČT jsou pod odkazem "Turistika - Cyklotrasy - přehled").

Tou nejdelší je mezinárodní trasa č. 3, která vede z německého Regensburgu přes Kdyni do Plzně a odtud přes Rokycany úbočím Brd do Prahy. V Plzni je tato trasa vedena jednak po komunikacích s malým provozem automobilů, jednak po samostatných stezkách. Konkrétně trasa č. 3 vede ze Lhoty přes Valchu na lávku přes rekreační vodní nádrž České údolí, odtud chatovou kolonií Výsluní k technické památce Tyršův most a kolem Meditační zahrady po polní cestě k lávce přes další plzeňskou řeku Úhlavu. Podél Úhlavy a Radbuzy se cyklisté dostanou po stezce až téměř do centra města – cestou minou volně přístupný sportovní areál „Škoda-sport-park“, kde je ovál pro in-line bruslení, několik hřišť (plážový volejbal, Streetball, malá kopaná), skateboardové rampy a umělá horolezecká stěna. Dál trasa pokračuje podél areálu plzeňských pivovarů na Doubravku (zde trasa míjí historický kostelík Sv. Jiří), prochází malebnou městskou částí - dřívější vesnicí Bukovec a v další bývalé vsi Červený Hrádek opouští město Plzeň.

přemostění vlakového nádraží - cyklotrasa č.3

Tři cykloturistické trasy v Plzni, respektive v jejím centru, začínají. Všechny tyto trasy mají společné východiště před sokolovnou ve Štruncových sadech (prochází tudy i mezinárodní cyklotrasa č.3). Trasa č. 31 míří do Nepomuka, na území Plzně vede po pravém břehu Radbuzy a Úhlavy, přechází přes Čechurov do Koterova a pokračuje směrem na Starý Plzenec. Trasa č. 35 propojující Plzeň a Manětín (výhledově by měla být prodloužena až ke krušnohorskému Měděnci) přechází na Roudné po lávce Mži, pokračuje sídlištěm Bolevec a za Šídlovským a Kamenným rybníkem opouští území Plzně. Trasa č. 37 je nazvaná Trasou přátelství, je možné po ní jet z Plzně přes Stříbro do Železné a zde se napojit na síť německých cyklotras.  V Plzni trasa č.37 vede ze Štruncových sadů k Plaze, na Jíkalce sjíždí do luk na pravém břehu Mže, prochází Křimicemi a pokračuje na Vochov.

údolí Mže, cyklotrasa č.37

Šídlovský rybník, cyklotrasa č.35

Z regionálních cyklotras mohou cyklisté využít jednak trasy na jižním Plzeňsku, jednak cyklotrasy č. 2258 a 2259 západně od Plzně. Na jih od Plzně jsou vyznačeny tyto trasy: č. 2125 od Tyršova mostu přes Radobyčice, Štěnovice a Prusiny (výhled do údolí Úhlavy) do Netunic, č. 2126 z Černic do Losiné a č. 2127 z Božkova přes Letkov a Tymákov do Rokycan. Cyklotrasa č. 2259 vede od severu k jihu a propojuje západně od Plzně trasy č. 37 a č. 3. Konkrétně vede z Vochova přes Vejprnice, Sulkov a Novou Ves k bývalému dolu Hugo. Cestou je možné si prohlédnout několik zajímavých míst – Farský kříž, Marešovic křížek, kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích nebo hornickou obec Sulkov. Trasa č. 2258 je odbočkou předchozí trasy do Plzně na Novou Hospodu, měla by být ale výhledově prodloužena směrem na západ do oblasti bývalých černouhelných dolů u Nýřan.

Vejprnice, Farský kříž, cyklotrasa č.2259

Kromě tras č. 2258 a 2259, které iniciovala obec Vejprnice, byly všechny cykloturistické trasy na území Plzně realizovány z prostředků města.

Město Plzeň