Informace pro cyklisty

Byl otevřen nový úsek komunikace I/27 z Bolevce do Třemošné s novou lávkou pro pěší a cyklisty

25. 6. 2021 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Na otevření nové komunikace, které proběhlo tento týden, přijel i ministr dopravy Karel Havlíček. K investici státu do rozšíření stávající dvoupruhové státní komunikace na čtyřpruhovou se přidala ještě ta města – lávka pro pěší a cyklisty, kterou financovalo město Plzeň ze svého rozpočtu.

Komunikace I/27, která vede z Plzně Bolevce směrem na Třemošnou, se dočkala otevření již na počátku dubna, lávka pro pěší a cyklisty si na své dokončení počkala až do letošního června. Stavba, která rozdělila oblíbenou rekreační oblast Bolevecké rybníky ve dví, ale potřebovala bezpečné propojení pro nemotorovou dopravu. Denně totiž po silnici I/27 do Třemošné projede více než 15 tisíc aut. Spolu s železniční tratí do Žatce by se stala nepřekonatelnou bariérou pro všechny, kteří se tu pěšky, na kole i s kočárky pohybují.

Ředitelství silnic a dálnic pod lávkou rozšířilo silnici I/27 na Žatec ze dvou na čtyři jízdní pruhy v délce zhruba 1,6 kilometru, a to od Třemošenského rybníka až po Třemošnou. Rozšíření této značně frekventované komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dne 1. dubna 2021 v odpoledních hodinách byla stavby I/27 Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík zcela zprovozněna.

Lávka se zprovoznění dočkala až tento týden. „Tato lávka je nejen důležitá, ale i hezká. Není to jen o tom, co dělá stát a co dělá město, ale i o tom, že když se ty stavby dají dohromady, tak to může zafungovat a tady je to úspěch všech,“ uvedl na slavnostním otevření v úterý 22. června ministr dopravy Karel Havlíček. Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro cestovní ruch Marcela Krejsová poděkovala městu za krásnou lávku, která bude přínosem, protože lidé začali v době pandemie více jezdit na kole. Radní města Plzně Vlastimil Gola pak zmínil při slavnostním otevření přístup města Plzně k cyklistům: „My jsme byli přímým investorem lávky. Cyklistickým cestám věnujeme velkou pozornost a chceme, aby jich tu bylo co nejvíc.“

Původně se počítalo s otevřením lávky přes silnici I/27 u Kameňáku v květnu letošního roku. Dokončení lávky se ale muselo dvakrát posunout. Nejprve z předpokládaného květnového termínu 2020 na letní měsíce, kdy byla důvodem opatření proti šíření pandemie koronaviru. Následně byly v květnu 2020 zjištěny při technické prohlídce mírné nestandardní pohyby konstrukce a vlásečnicové trhliny. Odbor investic Magistrátu města Plzně, jenž zajišťoval stavbu lávky, zároveň zadal odborné posouzení stavu lávky nezávislé instituci – Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Na základě výstupů dlouhodobého měření a expertního posudku zpracovaného Českým vysokým učením technickým v Praze předložil projektant novou realizační dokumentaci stavby, kde byl podrobně rozpracován systém zesílení lávky včetně jednotlivých na sebe navazujících pracovních postupů. Primárně musela být demontována ložiska na obou krajních opěrách a bylo řešeno zajištění konstrukce pomocí speciálního rámu s předepnutými táhly u obou středových pilířů. Následně bylo přistoupeno k samotnému zesílení všech čtyř pilířů. Pro zesílení byla použita projektem předepsaná výztuž a speciální samozhutnitelná betonová směs s polypropylenovými vlákny.

Na začátku května tohoto roku proběhla betonáž posledního čtvrtého pilíře, poté osazení ložisek na obou krajních opěrách lávky. Po spuštění nosné konstrukce lávky proběhla montáž mostních dilatačních závěrů a zábradlí. Nakonec byla aplikována izolace na pochozí části lávky, byly provedeny ochranné nátěry konstrukce, napojení na přilehlou cyklostezku a terénní úpravy.

Celkové náklady na stavbu představují 262,5 milionu korun, z toho se bude město Plzeň podílet částkou zhruba 26 milionů korun za výstavbu lávky a veřejného osvětlení k nedaleké železniční zastávce Plzeň-Bolevec. Přes 130 metrů dlouhá lávka na čtyřech pilířích se vypíná téměř deset metrů nad novou komunikací. Vede po ní 3,3 m široká stezka pro pěší a cyklisty.

Lávku u Kameňáku s označením PM-125 převezme naše organizace do správy. Lávka se tak zařadí k více než padesáti dalším lávkám v Plzni, o které se staráme. Jejich pravidelná údržba stojí městský rozpočet ročně několik desítek milionů korun v závislosti na tom, kolik z nich musí projít větší a nákladnější opravou. V současnosti prochází větší opravou lávka U Černého mostu v Plzni na Valšelávka Pod Pecihrádkem spojující Doubravku s Bílou horou.

    

    

 

 

 

 

 

Související články:

 

Začíná oprava lávky U Černého mostu v Plzni na Valše. Uzávěra se dotkne hlavně cyklistů

 

 

 

 

Město Plzeň