Dopravní průzkumy

Vyhodnocení průzkumu tranzitní dopravy města Plzně

26. 2. 2018 | Autor: Klabochová Monika, Ing.

V květnu 2017 byl proveden průzkum tranzitní dopravy města Plzně. Stanoviště sčítačů byla umístěna na silnicích na okraji města (24 stanovišť), byly zapisovány registrační značky vozidel a následným párováním značek byl zjištěn podíl tranzitní dopravy. Součástí byl i průzkum nákladní dopravy směrující do/ze zóny Borská pole. Na dvou profilech (silnice I/26 (Rokycanská), silnice I/27 (přivaděč od D5)) byl využit automatický detektor dopravy. Od ŘSD byla získána data o intenzitách dopravy na dálnici D5 v tunelu Valík.

Do města Plzně denně vjíždí 93 tisíc vozidel, z toho 3,6 tisíce nákladních vozidel a 3 tisíce kamiónů (nákladních souprav). Stejný počet vozidel z Plzně vyjíždí.

Nejsilněji jsou zatížené vjezdy (voz/den v obou směrech dohromady):

ü  I/26 Nová Hospoda – 23,4 tisíc vozidel, z toho 1 460 nákladních souprav,

ü  I/26 Rokycanská – 21 tisíc vozidel, z toho 750 nákladních souprav,

ü  I/20 U Seřadiště – 21 tisíc vozidel, z toho 360 nákladních souprav.

Podíl tranzitní dopravy na vjezdech do města je v průměru 20%, u nákladních souprav je to 33%.

Největší tranzit je ve směru východ – západ (silnice I/26) a činí cca 940 vozidel za den (z toho 180 nákladních souprav). Pro srovnání intenzita na D5 v tunelu Valík je cca 38 000 vozidel za den (z toho 8 600 nákladních souprav).

Do oblasti Borská pole (včetně vjezdů do areálu Škoda z Borské ulice) vjede cca 860 nákladních souprav za 24h (a stejný počet vyjede). Nejvíce souprav přijíždí ve směru od silnice I/26 (Domažlická, přivaděč od D5 západ) – 365 souprav (v jednom směru).

Od roku 2007 stoupla intenzita dopravy na vstupech do města o cca 19%. Podíl tranzitní dopravy na vstupech do města se zvýšil ze 14% na 20%.

Některá související porovnání:

·           stupeň automobilizace v Plzni: mezi roky 2007 – 2016 nárůst ze 431 vozidel na 1000 obyvatel na 500, tj. o 16%,

·           vývoj dopravy uvnitř Plzně od roku 2008 do roku 2016:

– vnější kordon (na úrovni ulic Folmavská, Částkova, Masarykova, Studentská) – nárůst o 7%,

– vnitřní kordon (na úrovni ulic U Trati, Sirková, sady Pětatřicátníků) – pokles o 5%,

z toho vyplývá, že na hranicích města je nárůst dopravy výrazně vyšší než ve vlastním městě a významně se projevuje nárůst osídlení v regionu i jeho ekonomický rozvoj, možná i nedostatečná reakce veřejné dopravy na rozvoj osídlení v regionu.

·           tranzit ve směru západ – východ (Domažlická – Rokycanská a zpět) se zvýšil o 28% (nákladní o 20%), ale absolutní hodnoty představují zhruba 2,5 % intenzity dopravy na obchvatu dálnice D5 (v roce 2007 to bylo 3,5 %). Intenzita na dálnici v tunelu Valík se ve stejném období (2007-2017) zvýšila z 21 400 na 38 000 vozidel za den (nárůst o 78%).

(podrobnější popis průzkumu a jeho kompletní výsledky jsou ke stažení v odkazu níže pod článkem)

Soubory ke stažení:

Město Plzeň