Opravujeme pro vás

Zastávky MHD v Plzni-Liticích budou komfortnější a bezpečnější

29. 6. 2024 | Autor: Radka Žáková

ZastávkaPřeučilova_Litice_stávající stav1_fotoMichalHAUSNER

V pondělí 1. července zahájíme výstavbu nových nástupišť zastávky Přeučilova na autobusové lince MHD číslo 21 na Klatovské ulici v Plzni-Liticích. Současně bude položen nový asfaltový povrch na části dotčené komunikace. Autobusová linka číslo 21 bude po dobu stavby odkloněna a bude zastavovat provizorně v ulici Řepné. Stavba má skončit do konce srpna.

„Zastávka Přeučilova, kde chceme vybudovat nová osmnáct metrů dlouhá nástupiště, je v kopci, a navíc blízko školy. Cestující zde vystupují na nezpevněné štěrkové plochy, navíc v místě někdy parkují vozidla. Vybudováním nových nástupišť usnadníme nastupování hlavně seniorům a rodičům s kočárky. Plocha nástupišť bude totiž výše. Vzniknou tu také přístupové chodníky pro pěší,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

„Celou rekonstrukci vítám především proto že se zde zvýší bezpečnost. Zastávky Přeučilova byly ve špatném stavu, stejně tak jejich okolí. Při větším počtu nastupujících nemohl vjet celý autobus do zastávek, aniž by neomezil cestující, kteří se chystali nastoupit, nebo naopak neomezil provoz na silnici. Obrovským přínosem pro nás bude vybudování chodníku podél Klatovské do lokality Na Výhledech. V těchto místech se vzhledem k současnému stavu a zaparkovaným vozidlům pohybují chodci v komunikaci, což je velice nebezpečné. Úpravou zastávek se výrazně zpomalí doprava v této části Litic a zvýší se bezpečnost. Proto rekonstrukci vítám. Nedávno umístěné zařízení na měření rychlosti na některé řidiče bohužel nezabralo. Auta dosahují zde na vjezdu a výjezdu z obce vysokých rychlostí. Vítám také osvětlený přechod, který zvýší bezpečnost dětí a všech chodců pohybujících se přes komunikaci v těchto místech hlavně v zimě,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň-Litice Michal Hausner a dodal: „Celkově přinese rekonstrukce ve výsledku samozřejmě také vizuálně příjemnější prostředí v této části obce a sníží prašnost.“

„Stávající stav neodpovídá požadavkům na bezbariérovost a přístup pěších na zastávku, proto jsme navrhli úpravu celého prostoru zastávek včetně nástupišť a přilehlé komunikace,“ uvedl vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský. Zastávky v jízdních pruzích budou nově z prefabrikovaných železobetonových panelů se středovým dělícím ostrůvkem. K nástupištím budou doplněny přístupové chodníky se zachováním přechodu pro chodce, který bude nově osvětlen. Součástí stavby jsou také čtyři nové uliční vpusti pro odvodnění rekonstruovaného úseku.

Práce budou prováděny za úplné uzavírky Klatovské ulice v severní části Litic. Z tohoto důvodu bude automobilová doprava i linka MHD číslo 21 vedena mezi zastávkami Tyršův sad a Litice po dálničním přivaděči silnice I/27 a Řepnou ulicí. V termínu od 1. července do konce srpna 2024, kdy bude probíhat rekonstrukce zastávek linky 21 Přeučilova, budou zastávky Višňovka a Přeučilova zrušeny bez náhrady. Zastávky Náves Litice budou přeloženy do Řepné ulice, přibližně 40 metrů od křižovatky s Klatovskou ulicí. Vzhledem k prodloužení trasy a jízdních dob nemůže dopravní podnik plně zajistit přestupy mezi linkou 21 a dalšími linkami MHD v oblasti Bor (více informací zde).

Stavbu, která má proběhnout během letních prázdnin, bude provádět firma PORR a.s. Naše organizace ji vysoutěžila za 9 251 660 korun včetně DPH.

240625_MAPA_Litice-zastávkyPřeučilova_byRAMAP_FIN

Foto Michal HAUSNER, mapka RAMAP.

Galerie:

Město Plzeň