Opravujeme pro vás

V Rodinné a Sokolské ulici vznikne nově stezka pro pěší a cyklisty a parkoviště K+R

23. 3. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

V Rodinné a Sokolské ulici v plzeňské Doubravce se lidé dočkají nového chodníku. Chodník dostane nový povrch, po němž povede stezka pro pěší a cyklisty s odděleným provozem. Během stavby bude provedena také úprava vjezdů, oprava obrubníků, vznikne nové parkoviště K+R před 28. základní školou a oba opravované úseky se stanou pro motoristy jednosměrné.

V Plzni začínají stavební práce v Rodinné a Sokolské ulici v Doubravce. Tato ulice se základní školou tvoří klidnou alternativu pro cestu na kole z Doubravky do Lobez. „Počítáme s tím, že až bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty přes Rokycanskou v místě, kde je nyní podchod, zvýší se pohyb cyklistů v Rodinné i Sokolské ulici na druhé straně Rokycanské. Proto jsme do projektu opravy chodníků nově zahrnuli i vytvoření stezky pro cyklisty,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy Michal Vozobule.

Stávající asfaltový povrch chodníku v Rodinné ulici je již opravami sítí poškozen. Bude tedy nahrazen novým asfaltovým povrchem s oddělením částí pro chodce a cyklisty pomocí vodorovného dopravního značení. V Sokolské ulici bude část stávající betonové zámkové dlažby nahrazena asfaltovým pruhem vyhrazeným pro cyklisty s hmatným pásem z reliéfní betonové dlažby. Nově budou upravena také tzv. rabátka, tedy zelený pás mezi chodníkem a vozovkou. Opravou obrubníků se tak zlepší vjezdy do garáží u rodinných domů. Úpravy se dočká také prostor u 28. základní školy, kde vznikne parkoviště K+R se zatravňovacími betonovými dlaždicemi. Obě ulice se poté dočkají nového dopravního značení, kterým bude Rodinná ulice v úseku od Republikánské k Sokolské a Sokolská od Rodinné k Revoluční ulici zjednosměrněna.

Stavební úpravy by měly trvat měsíc, již koncem dubna se po nové stezce budou moci projet cyklisté. Náklady na úpravy včetně značení hrazené z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně činí 1,3 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem je firma CETINA a KENAUR, s. r. o.


Chodníky a rabátka v Sokolské a Rodinné ulici v Plzni-Doubravce se dočkají obnovy. Foto Radka ŽÁKOVÁ

Město Plzeň