Opravujeme pro vás

U Tyršova mostu vznikne kruhový objezd. Má zlepšit plynulost provozu.

9. 3. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Plzeň letos opraví povrch v ulici Edvarda Beneše a vybuduje nový kruhový objezd v křižovatce u Tyršova mostu. Průjezd místem bude výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projedou jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava bude moci projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí E. Beneše na Bory, pro druhý směr bude používat objízdnou trasu. Stavba začne v pondělí 11. dubna a bude probíhat po etapách, dokončena by měla být v září.

„V křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské se nyní ve špičkách vytvářejí fronty aut. Vybudování okružní křižovatky má zlepšit plynulost provozu a odstranit dlouhé čekání aut přijíždějících do křižovatky ze Zborovské,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář. Ten současně upozornil, že stavba neovlivní záměr vybudovat vodovod a kanalizaci v lokalitě na Výsluní za Tyršovým mostem. S tímto projektem město čeká na vhodné dotační tituly.

Celá stavba, která zahrnuje opravu povrchu ulice Edvarda Beneše od železničního viaduktu k teplárně a výstavbu kruhového objezdu v křížení ulic Edvarda Beneše a Zborovské, omezí dopravu v lokalitě v různé míře přibližně na půl roku. „V souladu se Zásadami dopravní politiky bude prioritně umožněn průjezd vozidlům veřejné dopravy. Těm, kteří dosud přijíždějí autem do Plzně od Štěnovic a Radobyčic tak doporučujeme použít linkové autobusy a MHD. Odvezou je po pravidelné trase, která bude časově výhodnější než objížďka autem,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Autobusy a trolejbusy totiž projedou nejen touto plánovanou stavbou, ale také po Zborovské, která je již nyní kvůli opravě kanalizace pro dopravu s výjimkou té veřejné uzavřena.

Stavba začne na jaře a bude probíhat po etapách. Průjezd linek MHD bude umožněn, některé linky ale budou zčásti nebo zcela odkloněny. Frekventovaná autobusová linka číslo 30 bude vedena ze Slovan na Bory v původní trase, v obráceném směru odklonem přes Zborovskou a Samaritskou ulicí, linky 23 a 32 projedou přes Tyršův most a ulicí E. Beneše jen ve směru do města, ve směru z Bor budou tyto linky vedeny odklonem ulicemi Samaritská a Zborovská na Tyršův most obdobně jako linka 39. Trolejbusová linka 14 bude po dobu stavby ukončena v zastávce „Révová“, výjimku tvoří ranní školní spoj zajišťující spojení ke školám v sídlišti Bory. Odvoz dětí z Bor zpět do Doudlevec bude zajišťovat autobusová linka 32. Spoje linky 14 končící v Doudlevcích obslouží při cestě do konečné stanice oblast Mlýnského nábřeží a následně se budou Průmyslovou ulicí vracet zpět do centra.

Autobusové linky veřejné linkové dopravy (VLD) z jihu Plzně budou částečně odkloněny podobně jako individuální automobilová doprava již v Radobyčicích. Tyto autobusy budou přes Tyršův most jezdit jen ve směru do centra města, ve směru opačném pojedou ze zastávky Terminál Hlavní nádraží přímo na Bory a poté do Útušic.

Individuální automobilová doprava (IAD) z lokalit na jih od Plzně bude jezdit přes Bory nebo Slovany. Informace o uzavření Tyršova mostu dostanou řidiči už ve Štěnovicích, Útušicích, Radobyčicích a Liticích. Při cestě z Doudlevec budou moci ze Zborovské ulice projet přes Tyršův most, který bude pro automobilovou dopravu jednosměrně průjezdný směrem z města. Jednosměrná bude pro automobilovou dopravu také ulice Edvarda Beneše, ale v tomto případě směrem do města.

Cyklisté budou moci během všech tří etap projíždět stavbou oběma směry, neboť podél ulice E. Beneše vede v opravovaném úseku stezka pro pěší a cyklisty, které se oprava komunikace nedotkne. Na ni v místě zrušené zastávky „Tyršův most“ naváže dočasně vyznačená stezka pro pěší a cyklisty.

 

Schéma objízdných tras a odklonů při I. etapě výstavby kruhového objezdu u Tyršova mostu a opravy povrchu ulice Edvarda Beneše. V plném rozlišení k tisku si můžete stáhnout níže. (Autor RAMAP)

Soubory ke stažení:

Město Plzeň