Opravujeme pro vás

Slunečná lávka v Českém údolí už je po opravách otevřená

8. 9. 2022 | Autor: Jančová Andrea

 

 

Lávka v Českém údolí v Plzni na Borech se po dvaceti letech dočkala první velké opravy. Dřevěné mostové fošny byly kvůli postupující hnilobě vyměněny, došlo také na novou protikorozní úpravu. Slunečná lávka slouží pěším i cyklistům, umožňuje jim přejít přes řeku Radbuzu z Borského parku do chatové oblasti Výsluní. Oprava za téměř dva miliony korun trvala měsíc a zajišťovala ji Správa veřejného statku města Plzně.

Město Plzeň má ve správě 62 lávek a průběžně je opravuje, aby byly bezpečné. Někdy jde jen o menší opravy, jindy o větší zásah, který lávce zajistí delší životnost. Stav lávek průběžně monitorujeme, aby pohyb po nich byl pro jejich uživatele bezpečný,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Stávající lávka přes Radbuzu v Českém údolí s označením PM-030 byla vybudována v roce 2003 a od té doby se na ní prováděly pouze běžná údržba a drobné opravy. Po téměř dvaceti letech tedy došlo na první větší opravu, kterou zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně. Celá konstrukce lávky byla postupně očištěna tlakovou vodou a nově natřena. Stávající dřevěná více než 37 metrů dlouhá mostovka byla kvůli postupující hnilobě nahrazena novou dřevěnou mostovkou z dubových fošen. „Mostovka byla postupně rozebrána, konstrukce očištěna. Pak byly provedeny nové nátěry a položeny fošny nové mostovky. Došlo i na opravy opěr a pilířů. Součástí prací bylo také vybudování pevné chráničky vedení veřejného osvětlení. Ta má zabránit opakovanému poškozování a krádežím kabelů,“ vysvětlil Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Oprava lávky začala 8. srpna, kdy se zcela uzavřela.  Pěší i cyklisté byli směrováni na náhradní trasu, která využívala Tyršova mostu. Opět zprůchodněna byla již 24. srpna 2022. Stavbu prováděla firma ISKOM, spol. s. r. o. a stála 1,94 milionu korun včetně DPH.

                    

 Slunečná lávka  v Českém údolí v Plzni na Borech po opravě. Foto : Radka ŽÁKOVÁ

Město Plzeň