Opravujeme pro vás

Plzeňské tramvaje číslo 2 a 4 vyjely v září po opravených úsecích

8. 9. 2022 | Autor: Jančová Andrea

Tramvaj na lince číslo 2  na Světovar při zkušební jízdě.  Foto : Andrea FOJTÍKOVÁ

Plzeň využila letních prázdnin, kdy je slabší provoz, k opravě špatného stavu nejen tramvajových kolejí, ale také k opravám silnic a k novým dopravním stavbám. Od prvního září se na Klatovskou třídu po opravách vrátily tramvaje linky číslo 4. Tramvaje číslo 2 ze Světovaru vyjely 6. září.

„Snažili jsme se naplánovat většinu dopravních omezení, jak na tramvajových tratí, tak na silnicích, na letní měsíce, kdy je slabší provoz. V termínu jsme opravili tramvajovou trať na Klatovské, tramvaje na trať v Koterovské vyjely s pětidenním zpožděním až 6. září. Plánovaný harmonogram stavby narušila tropická vedra,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Letos Plzeň prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně provedla dvě zásadní akce na tramvajovém tělese – opravy kolejových tratí na Klatovské a Koterovské. Opravy kolejí měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, proto město muselo akci odložit. „Stavělo se až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek. Co se týká Koterovské, tramvajová trať byla postavena v roce 1962, poslední opravou prošla v roce 1997. V loňském roce se stav kolejí na trati linky číslo 2 na Světovar prudce zhoršil. Tramvaje, které tu před rekonstrukcí jezdily doslova krokem, tu už mohou nabrat běžnou provozní rychlost.,“ doplnil náměstek Vozobule.

Během července nechala také Správa veřejného statku města Plzně opravit povrch vozovky s přilehlými parkovacími stáními v Komenského ulici. Stavba proběhla po částech za úplné uzavírky pro dopravu. Vozovka v Komenského ulici byla již v havarijním stavu. Nový povrch má i ulice K Valše v Liticích. Na Klatovské ulici v Liticích  zároveň probíhá za úplné uzavírky i oprava mostu přes Litický potok, která by měla skončit začátkem prosince.

Město Plzeň