Opravujeme pro vás

Na náměstí Emila Škody jsme dokončili další záchytné parkoviště P+R

13. 12. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Rekonstrukcí stávající parkovací plochy u Centrálního autobusového nádraží vzniklo další parkoviště P+R. Od 13. prosince na něm lze zaparkovat zdarma, 1. února 2023 bude zprovozněn závorový systém umožňující použít parkovací lístek jako celodenní jízdenku MHD. Investice za 19,5 milionu korun včetně DPH se tak stala již druhým P+R parkovištěm vybudovaným v Plzni.

„Právě otevřené parkoviště má sloužit hlavně těm řidičům, kteří do Plzně pravidelně dojíždějí. Systém tohoto P+R parkoviště podobně jako toho již otevřeného v Dobřanské ulici totiž od 1. února umožní řidiči, který zde zaparkuje, cestovat v prostředcích MHD na parkovací lístek, který i tady bude fungovat jako celodenní jízdenka,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. „Stavební úpravou stávajícího parkoviště vzniklo v tomto prostoru o 20 parkovacích míst více. Na parkovišti bude nově také 7 parkovacích míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. Hlavně v létě řidiči ocení, že tu bylo vysázeno téměř čtyřicet stromů,“ upřesňuje náměstek Aleš Tolar.

„Denní sazba za parkování byla Radou města Plzně stanovena na 60 korun. Při vjezdu na plochu parkoviště obdrží řidič parkovací lístek, který funguje jako celodenní jízdenka na MHD. Ta stojí běžně při koupi ve voze MHD 66 korun. Řidiči, kteří mají na Plzeňské kartě nahrané předplatné pro zónu 001 Plzeň nebo mají oprávnění k bezplatné přepravě, tak zaplatí pouze celodenní parkovné ve výši 20 korun, 40 korun za jízdné neplatí. Aby se omezilo dlouhodobé parkování a byla zajištěna volná kapacita parkoviště pro dojíždějící řidiče, byl stanoven také poplatek 100 korun za každou noc, kdy vozidlo zůstane odstavené na parkovišti,“ vysvětlil Ondřej Vohradský z Úseku dopravního inženýrství naší organizace, která systém zvýhodněného parkování pro řidiče využívající pro další cesty po městě MHD připravovala.

Parkoviště na náměstí Emila Škody je druhým parkovištěm P+R v Plzni, na kterém tento systém zvýhodněného parkování pro uživatele MHD chce Plzeň zavést. Je součástí dlouhodobé strategie města omezující individuální automobilovou dopravu v centru a preferující tu veřejnou, pěší a cyklistickou.

Celkem na parkovišti nově vzniklo 163 parkovacích míst, z toho 7 stání pro osoby ZTP. Komunikace i plocha parkovacích stání dostaly nový asfaltový povrch. Při rekonstrukci parkové plochy bylo také upraveno veřejné osvětlení, instalován závorový systém a doplněna dešťová kanalizace včetně odlučovače ropných látek. Prostor parkoviště byl osazen kamerami. Upraveny byly také zelené plochy, kde byly vysázeny javory, hlohy a jasany a více než dva a půl tisíce keřů.

Stavbu za 18 283 714 Kč včetně DPH realizovala firma Eurovia CS a.s. Trvala od srpna do listopadu tohoto roku. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, z IROP 2014-2020, prostřednictvím nástroje ITI PMO. Město Plzeň na něj požádalo o dotaci ve výši 11,2 milionů korun. Parkovací systém, který bude spuštěn 1. února 2023, stál 1 222 746 korun včetně DPH.

    

    

Nové P+R parkoviště se otevřelo  13. prosince 2022, parkovací systém bude zprovozněn 1. února 2023. (foto Martin PECUCH)

Město Plzeň