Opravujeme pro vás

Cyklisté už projedou po nové stezce z Křimic do Malesic

8. 9. 2022 | Autor: Jančová Andrea

Nový kilometr a půl dlouhý úsek stezky pro pěší a cyklisty byl slavnostně otevřen tento týden u Křimického jezu. Cyklistům umožní vyhnout se frekventované silnici od Kalikovského mlýna do Malesic po cestách a stezkách v nivě řeky Mže. Akci zajišťovala pro město Správa veřejného statku města Plzeň, vyšla na osm milionů korun včetně DPH. Část nákladů pokryla evropská dotace.

Stezky podél řek a potoků jsou velice oblíbené, protože je zvládne každý chodec i cyklista. Jsou vedené ve velmi mírném, takřka rovinatém, terénu. Plzeň má celou síť obdobných komunikací podél řek a stále ji vylepšuje. Takzvané Plzeňské greenways se novým úsekem rozšiřují až k jednomu z nejmladších plzeňských obvodů – do Malesic,“ řekl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Nový úsek má sloužit jak rekreačním cyklistům, tak těm dopravním. Právě ti volí rádi cestu podél vody, protože je díky své nenáročnosti rychlá. Úsek podél Mže z Křimic do Malesic je navíc velice půvabný – na mnoha místech se otevírají krásné pohledy na řeku, které si jistě užijí i ti, kteří se po stezce vydají pěšky,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule, který na slavnostní otevření přijel na kole, aby si mohl novou cyklostezku sám projet.

S nápadem vytvořit pěknou cyklostezku při řece z Křimic do Malesic jsme přišli už v roce 2017, kdy jsme nechali zpracovat studii, kterou jsme pak předali Správě veřejného statku města Plzně, která zadala projekt. Chtěli jsme tím navázat na tzv. kolejovou cestu, která dvěma betonovými pásy spojila podél řeky Radčice s křimickou Pláží a na cestu vybudovanou kolem ní. Nový právě dokončený úsek stezky pokračuje jen asi 200 metrů za ní,“ popsal historii vzniku stezky křimický starosta Vít Mojžíš.

Celkem 1450 metrů nové stezky pro pěší a cyklisty, která vede v těsné blízkosti řeky Mže, má asfaltový povrch a šířku tři metry. Stezka vznikla se souhlasem Povodí Vltavy, jejíž vozidla tak mají na stezku povolen vjezd. V celé její délce jsou tři výhybny, jedna z nich je v prostoru Křimického jezu. Právě tam je také dřevěný rozcestník, který nechal vytvořit městský obvod Malesice. „Rádi bychom na pár míst s pěkným výhledem na řeku umístili ještě lavičky,“ nastínil malesický starosta Aleš Tolar, který se o vybudování stezky také zasazoval.

          

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na výstavbě stezky, která bezpečně a pohodlně spojí dvě plzeňské městské části – Křimice a Malesice. Stavební práce na cyklostezce dlouhé 1,5 kilometru probíhaly přibližně tři měsíce. Stavba byla rozdělena na dvě etapy, a to z důvodu trvalého přístupu k vodní elektrárně. Zakázku jsme prováděli kompletně vlastními kapacitami, a to včetně pokládky asfaltobetonového povrchu. Výstavbě cyklostezek se věnujeme již delší dobu a důkazem toho je více než 20 kilometrů realizovaných v Plzeňském a Karlovarském kraji. Tato zakázka v hodnotě přibližně osmi milionů korun je pro nás, jakožto místní firmu, jednou z dalších zajímavých referencí v tomto segmentu staveb,“ uvedl Václav Kotěšovec, jednatel společnosti ROADFIN STAVBY s. r. o.

Silnice od Kalikovského mlýna do Radčic, Malesic a Města Touškova je už dost frekventovaná, a tak se snažíme vytvořit příjemnou a rychlou alternativu pro jízdu na kole při řece do práce či do školy. Na úsek z Křimic do Malesic by později měl navázat další, který dovede cyklisty po stezce do Města Touškova,“ uvedl vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně Jan Hakl.

Stavba stezky, kterou zajišťoval Odbor investic Magistrátu města Plzně, začala koncem dubna tohoto roku a dokončena byla koncem srpna. Město Plzeň za ni zaplatilo firmě ROADFIN STAVBY s. r. o. celkem 8 207 044 korun včetně DPH. Více jak 6 milionu korun je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající 2 miliony korun zaplatilo město ze svého rozpočtu.

                   

Město Plzeň