Opravujeme pro vás

Čistíme odtoková koryta boleveckých rybníků

23. 3. 2022 | Autor: Žáková Radka, Ing.

Pracovníci oddělení vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně v těchto dnech čistí tlakovou vodou odtoková koryta v rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Po několika letech tak dochází k důkladné očistě žulou vydlážděných koryt převádějících vodu z jednoho rybníka do druhého.


„Odtokové koryto Seneckého rybníka je již očištěné, na tom ze Šídlováku začnou práce dnes,“ říká vedoucí oddělení vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar. Po vyčištění se tak voda lépe dostane z jednoho rybníka do druhého. Bolevecká rybniční soustava je vybudována na Boleveckém potoce a voda z jednoho rybníka napájí ten další na jeho toku. „Vzhledem k úbytku vody ve Velkém boleveckém rybníce v posledních letech musíme udělat vše pro to, aby voda v rybnících zůstala, a tohle je jedno z drobných opatření, které tomu mohou pomoci,“ dodává Martin Gregar.

Pracovníci oddělení vodního hospodářství naší organizace čistí odtokové koryto tlakovou vodou. Foto Martin GREGAR.


Bolevecká rybniční soustava – Plán na její vytvoření připravovala Plzeň již v polovině 15. století. Předstihla tak budování známých rybničních soustav v Polabí i v jižních Čechách. Ve středověku patřilo totiž rybníkářství a vaření piva k nejvýnosnějším odvětvím podnikání. V roce 1460 koupilo město ves Bolevec a zahájilo práce na budování hráze Velkého boleveckého rybníka. Další rybníky rychle následovaly, do konce 15. století jich Plzeň měla celkem dvanáct. Později některé zanikly na přelomu 17. a 18. století byly založeny další tři rybníky (Košinář, Senecký a Třemošenský). Z technického i krajinářského hlediska představuje Bolevecká rybniční soustava unikátní pozdně gotické dílo. Rybníky původně sloužily k chovu ryb, od počátku 20. století i k rekreačnímu koupání. Nyní převažuje rekreační funkce nad tou hospodářskou. Všech devět rybníků (Malý a Velký bolevecký rybník je jeden rybník) se rozkládá v Rekreační oblasti Bolevecké rybníky, která vznikla na celkové ploše 82,88 hektarů vyhláškou města Plzně číslo 33 v roce 1997. Nyní tvoří Boleveckou rybniční soustavu Šídlovský rybník, Nováček, Třemošenský rybník, Kamenný rybník, Vydymáček, Rozkopaný, Senecký rybník, Košinář a Malý a Velký bolevecký rybník.

 

Žulovými kameny zpevněné koryto Seneckého rybníka je již vyčištěné. Foto Martin GREGAR

Město Plzeň